KULLANIM KOŞULLARI

ANA SAYFA → KULLANIM KOŞULLARI

İşbu mobil uygulama (“Sosyal Lig”) Petrolig Dijital ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Petrolig”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup Sosyal Lig’in tüm hakları Petrolig’e aittir. Sosyal Lig’i kullanmak, Sosyal Lig’den yararlanmak ve Sosyal Lig’e erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

1. Petrolig, Sosyal Lig’i ve/veya Sosyal Lig’de yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sosyal Lig’de sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Sosyal Lig’e erişim sağlayan üçüncü kişiler ("Kullanıcı"), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

2. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Petrolig tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin Sosyal Lig üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Petrolig tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel esere ("İçerik") Sosyal Lig aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.

3. Kullanıcı, Sosyal Lig’i yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dâhil Sosyal Lig aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve Sosyal Lig üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı’nın Sosyal Lig’den yararlanma ve Sosyal Lig’e erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan Petrolig veya Petrolig’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Petrolig çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; Sosyal Lig’e erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Petrolig herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. Kullanıcı, Sosyal Lig’i kullanarak Petrolig, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'ne aykırı olarak, Sosyal Lig üzerinden veya Sosyal Lig aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Petrolig’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Petrolig ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Kullanıcı, Petrolig’in ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olacağını; kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanmayacağını; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Petrolig, Sosyal Lig ve İçerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. Sosyal Lig’in ve/veya İçerik’in Petrolig tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

8. Petrolig, Sosyal Lig’in kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan Sosyal Lig’in ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; pasif durumda olduğunu tespit ettiği kullanıcıların hesabını silebilir; Sosyal Lig’i ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve Petrolig’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Petrolig, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. Petrolig, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Sosyal Lig’de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve Petrolig’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Kullanıcı, Petrolig tarafından Sosyal Lig’in kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Sosyal Lig üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Petrolig’in kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Petrolig tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sosyal Lig’de yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Sosyal Lig içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Petrolig’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. Kullanıcı, hiçbir şekilde Sosyal Lig’i, sunulan hizmeti kullanarak Petrolig’e ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

13. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan taahhütlerine aykırı davranarak Petrolig’in ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Petrolig’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Petrolig’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Sosyal Lig’deki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Petrolig’in iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Petrolig’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla Sosyal Lig’i kullanamaz. İçerik, Sosyal Lig’de bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece Petrolig’den yazılı izin alınması kaydıyla ve Petrolig’in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Petrolig’in önceden yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Sosyal Lig’in bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Petrolig’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.

15. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Petrolig gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, Petrolig’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Kullanıcı, diğer kullanıcılar ve Hizmetler ya da oyunlar vasıtasıyla etkileşim kurduğu diğer taraflarla olan etkileşimlerinden sadece kendisi sorumludur. Kullanıcı, bir ya da daha fazla kullanıcıyla uyuşmazlık yaşaması halinde, Petrolig’i (müdürleri, yöneticileri, vekilleri, iştirakleri, ortak girişimleri ve çalışanları) bilinen veya bilinmeyen herhangi bir şekilde bu ihtilaflardan kaynaklanan veya bu ihtilaflarla bağlantılı olan tazmin taleplerinden, iddialardan ve (fiili ve dolaylı) zarardan ötürü ibra etmekte olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

17. Kullanıcı, Petrolig’in her türlü dijital kayıtları dâhil defter ve kayıtları ile İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Petrolig arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. İşbu Kullanım Koşulları, Sosyal Lig’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Sosyal Lig’i kullanan, Sosyal Lig’e giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Sosyal Lig üzerinden erişebilir.