KULLANIM KOŞULLARI

ANA SAYFA → KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI

 1.  GENEL HÜKÜMLER

İşbu mobil uygulama (“Sosyal Lig”) Petrolig Dijital ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Petrolig”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup Sosyal Lig’e ilişkin tüm unvan, mülkiyeti ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm hakları Petrolig’e ve bağlı kuruluşlarımız ve lisans verenlerimize aittir. Petrolig tarafından sunulan hizmetleri kullanmak, Sosyal Lig’i kullanmak, Sosyal Lig’den yararlanmak ve Sosyal Lig’e erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları dikkatlice okuyunuz.

 • Uygulamayı kullanmanız Sözleşme koşullarını kabul etmek veya tabi olmak anlamına gelmektedir.

 Bu Sözleşme, sizinle (“Kullanıcı”) ve Petrolig arasındadır. İşbu Kullanım Koşulları kapsamında “Hizmetler” Sosyal Lig kapsamında ayrı ayrı veya birlikte Sosyal Lig’i, web sitesini, yazılımı, sanal ürün ve paraları, vermiş olduğumuz diğer hizmetleri ve bunlara ilişkin destek hizmetlerini kapsamaktadır. Sosyal Lig’de sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Sosyal Lig’e erişim sağlayan üçüncü kişiler, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu sebeple tarafların hak, yükümlülüklerini ve yetkilerini düzenleyen bu Sözleşme’yi dikkatlice okumanız gerekmektedir. Petrolig’in hizmetlerini kullanarak işbu koşulları kabul ettiğiniz ve bu koşullarla hukuken bağlı olacağınızı, işbu hizmetlerden ancak aşağıda belirtilen koşulları kabul etmeniz halinde yaralanabileceğinizi hatırlatmak isteriz. İşbu koşullarla bağlı olmak istemiyorsanız lütfen, Petrolig hizmetlerine ve Sosyal Lig’e erişiminize ve bunları kullanımınıza son veriniz.

Aynı zamanda, hizmetlerimizden yararlanmadan önce Petrolig tarafından verilerinizin nasıl işlendiğine dair Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (https://www.sosyallig.com/gizlilik-cerez), çerezlerin verilerinizi nasıl işlediğine dair Çerez Politikamızı (https://www.sosyallig.com/gizlilik-cerez) ve Uygulama’da kullanılan trackerlar açısından ilgili bölümde yer alan Uygulama İçi Gizlilik Politikamızı  okumanızı tavsiye ederiz.

 • Sosyal Lig’e Erişim için 18 Yaş Sınırı Bulunmaktadır

Sosyal Lig’i kullanarak veya Petrolig tarafından sunulan Hizmetler’i kullanarak, bulunduğunuz ülke mevzuatına göre işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etme ve işbu koşullara taraf olma ehliyetine sahip olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre işbu Hizmetler’i kullanma ve Petrolig’de bir hesap açmanız için minimum 18 (on sekiz) yaşında olmanız gerekmektedir.

 • Uygulama Mağazaları Üzerinden Hizmetlere Erişim

Sosyal Lig veya Petrolig tarafından sunulan bazı Hizmetler, Sosyal Lig’in web sitesi ya da uygulama mağazası/platformu (Google Play Store, Apple App Store vb. ("Uygulama Mağazası")) üzerinden erişilerek veya bu platformdan indirilerek kullanılabilir. Sosyal Lig’i veya Petrolig tarafından sunulan Hizmetleri kullanımınız ayrıca herhangi bir Uygulama Mağazası ile yaptığınız geçerli sözleşmelere (“Uygulama Mağazası Sözleşme(ler)i") tabidir. Sosyal Lig’e veya Petrolig’in diğer Hizmetleri’ne erişmek için kullanmış olduğunuz Uygulama Mağazası Sözleşme(ler)i ile işbu Kullanım Koşulları arasında bir çelişki olması durumunda, Kullanım Koşulları öncelikli olacaktır.

İşbu Kullanım Koşulları, Sosyal Lig’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Sosyal Lig’i kullanan, Sosyal Lig’e giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Sosyal Lig ve web sitesinden üzerinden erişebilir.

İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Petrolig tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin Sosyal Lig üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Petrolig tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel esere ("İçerik") Sosyal Lig aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir

SOSYAL LİG VE PETROLİG’İN DİĞER HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

 1. Sosyal Lig ve Hizmetler’e kullanıcı hesabı ile erişilebilmektedir. Sosyal Lig kullanıcı hesabınız, Uygulama mağazası/platformunda kullanmış olduğunuz hesaptan ayrıdır. Sosyal Lig Hesabınızı bir üçüncü taraf hesabı (örneğin, Facebook veya Google hesabınız) kullanarak oluşturduğunuz ölçüde, Sosyal Lig Hesabınızı oluşturmanıza yardımcı olmak için e-posta adresiniz ve adınız gibi bu üçüncü tarafın bize sağladığı belirli kişisel bilgilere erişebiliriz. Üçüncü taraf hesaplarından sağlanan verilerin kullanımına ilişkin detaylı bilgileri  Kişisel Verilerin Korunasına İlişkin Aydınlatma Metninde (https://www.sosyallig.com/gizlilik-cerez) bulabilirsiniz.
 2. Kullanıcı, ilk aşamada veya daha sonra bilgilerini değiştirerek oluşturduğu giriş bilgilerinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Kullanıcı, edinmiş olduğu hesabın kişisel kullanımına özgü olduğunu bilmekte ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu hesabın güvenliğinden sorumlu olan Kullanıcı’nın hesap ile gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların ve/veya Petrolig’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kullanıcı” sorumludur.
 4. Kullanıcının beyan ettiği bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması veya Kullanıcı koşullarından birini kaybetmesi halinde kullanıcı hesabı ı hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal iptal edilir.
 5. Kullanıcılar'dan alınan kişisel veriler, Kullanıcı ve Petrolig arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Sosyal Lig’in kötüye kullanımı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu anlamında çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletebilecektir.

 

DAVRANIŞ KURALLARI

 1. Kullanıcı Sosyal Lig’i oynarken ve/veya Hizmetleri kullanırken dürüstlük kurallarına, genel hukuk kurallarına ve Kullanım Koşullarına uymakla yükümlüdür. Sınırlı sayıda olmamak kaydı ile aşağıda sayılan haller işbu kullanıcı sözleşmesinin ihlali anlamına gelmektedir.   Petrolig aşağıda sayılan hallerden farklı durumlarda; olayın niteliğine göre tek taraflı belirleyebileceği ve Sözleşmenin ihlali teşkil edebilecek davranış kuralları belirleme hakkını saklı tutmaktadır.  
  1. Hile yapmak; Hile veya haksız rekabet olarak değerlendirilebilecek davranış ve işlemler gerçekleştirmek, bir başkasının bu davranışları yapmasını teşvik etmek, katılmak veya izin vermek; Sosyal Lig’in yazılımı ile etkileşime girerek, eklenti, bot, mod, hack veya diğer otomatik sistemler kullanarak hile yapmak veya haksız fayda sağlamak amacı ile kullanmak;
  2. Gerçek Olmayan Kullanıcı Hesapları: Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanım Koşullarına veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının, statüsünü, seviyesini veya rütbesini "yükseltmek" halleri de dahil olmak üzere kullanılması
  3. Oyunu değiştirmek: Sosyal Lig’in bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  4. Oyuna zarar vermek:, Sosyal Lig veri tabanına, Sosyal Lig üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici virüs ve benzeri herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  5. Oyunun kopyalanması: Petrolig’in fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmek ya da sahip olduğu herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
  6. Kullanıcı Verilerinin ihlali: Kullanıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer platformlarda bulunulması;
  7. Sosyal Lig İçeriklerinin Satılması: Sosyal Lig içeriklerinin izin verilmeyen platformlar vasıtası ile satılması, ilgili içeriği değiştirecek içerik, satın almak, kiralamak, lisanslamak, dağıtmak, paylaşmak, takas etmek veya başka bir şekilde aktarmak veya aktarıma sunmak;
  8. Hakkın Kötüye Kullanılması: Petrolig tarafından sunulan Hizmetler'in, Sosyal Lig’de sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi;
  9. Amacı dışında kullanım: Sosyal Lig’i ya da Petrolig tarafından sağlanan diğer hizmetleri ticari olarak, kendi hizmetlerini tanıtım amacıyla veya herhangi bir üçüncü tarafın yararına veya bu Kullanım Koşulları tarafından izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmak;

 

KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 1. Petrolig, Sosyal Lig’i ve/veya Sosyal Lig’de yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı, Aydınlatma Metinleri dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı dilediği zaman tek taraflı olarak güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Petrolig, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Petrolig’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Petrolig tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir. Kullanım Koşulları’nın değişmesi halinde, güncel hali web sitesinde veya ilgili uygulama üzerinden tarafınızca erişilebilecektir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, Sosyal Lig’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  
 2. Petrolig, Sosyal Lig’in kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan Sosyal Lig’in ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; pasif durumda olduğunu tespit ettiği kullanıcıların hesabını silebilir; Sosyal Lig’i ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve Petrolig’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

 1. Sosyal Lig üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Petrolig’in kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Petrolig tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sosyal Lig’de yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Sosyal Lig içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Petrolig’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 1.  Kullanıcı’nın Sosyal Lig’den yararlanma ve Sosyal Lig’e erişimden dolayı uğrayabileceği zararlardan Petrolig veya Petrolig’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, Petrolig çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; Sosyal Lig’e erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Petrolig herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 2. Kullanıcı, Sosyal Lig üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’na, Sosyal Lig’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı'nın Sosyal Lig dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı’nın işbu “Kullanım Koşulları” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Sosyal Lig üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Petrolig doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Petrolig’in bir zarara uğraması halinde rücu hakkı saklıdır.
 3. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SOSYAL LİG VE PETROLİG’İN SAĞLADIĞI DİĞER HİZMETLER HERHANGİ BİR GARANTİ SAĞLANMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. AŞAĞIDAKİLERİ SINIRLANDIRMAKSIZIN, PETROLİG TARAFLARI TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, KULLANIM VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. Bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sosyal Lig’e erişilememesi, Petrolig’in hizmetlerinin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili Petrolig herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Petrolig, Sosyal Lig ve Hizmetler’in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Petrolig, Sosyal Lig ve diğer Hizmetler üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir.
 4. Petrolig;
  1. Kullanıcı’nın Sosyal Lig’i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;
  2. Tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, işletim sistemi uyumsuzluklarından;
  3. Sosyal Lig üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan veya bunların sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan; 
  4. Voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Kullanıcı” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, PETROLİG, AŞAĞIDA SAYILAN ZARAR KALEMLERİNİN HERHANGİ BİRİNDEN; İŞBU ZARAR KALEMLERİ BU KULLANIM KOŞULLARI VEYA PETROLİG TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA HİZMETLERİN GECİKMESİNDEN VEYA KULLANILAMAMASINDAN, İŞLEVSELLİĞİNİN EKSİKLİĞİNDEN YA DA PETROLİG’İN HATASI, HAKSIZ FİİLİ (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE), KUSURSUZ SORUMLULUĞU, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME İHLASI VEYA GARANTİ İHLALİNDEN KAYNAKLANSA DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR:

 1. KAR KAYBI,
 2. GELİR KAYBI,
 3. KAYIT KAYBI,
 4. VERİ KAYBI VEYA
 5. HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, NETİCEDE OLUŞAN, ÖZEL, CEZAİ VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDİCİ ZARARLAR,

AYRICA, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, PETROLİG’İN İŞBU KULLANIM KOŞULLARI'NDAN VEYA HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN TOPLAM SORUMLULUĞU AŞAĞIDAKILERI AŞMAYACAKTIR: (A) SÖZ KONUSU SORUMLULUĞA YOL AÇAN DURUMDAN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE SÖZ KONUSU HİZMET İÇİN TARAFINIZA ÖDEDİĞİNİZ (VARSA) VEYA TARAFIMIZA ÖDENMESİ GEREKEN TOPLAM MİKTARI; VEYA (B) İLGİLİ DURUMA UYGULANAMASI HALİNDE GEÇERLI DEĞILSE, ELLI DOLAR’DIR (50 ABD DOLARI). ZARARLARLA İLGİLİ BU SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR, ZARARINIZI KARŞILAMASA DAHİ GEÇERLİDİR.

 

ZARARLARIN TAZMİNİ

 1.  Kullanıcı, Sosyal Lig’i kullanarak Petrolig, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'ne aykırı olarak, Sosyal Lig üzerinden veya Sosyal Lig aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Petrolig’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Petrolig ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Petrolig’i ve Petrolig’in çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini, yüklenicilerini aşağıdakilerden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olan tüm iddialardan, taleplerden, kayıplardan, yükümlülüklerden, zararlardan ve harcamalardan (avukatlık ücretleri ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklanan tüm zararları tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz: (a) Hizmetlere erişiminiz veya Hizmetleri kullanımınız veya (b) işbu Kullanım Koşulları’nın sizin tarafınızdan ihlali anlamına gelebilecek herhangi bir iddia. Bir mahkeme kararı veya tarafların anlaşması sonucunda Petrolig tarafından yapılan herhangi bir ödeme veya maruz kalınan herhangi bir zarar için Petrolig’in tarafınıza rücu hakkı olduğunu kabul etmektesiniz.
 3. 15. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Petrolig gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, Petrolig’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, diğer kullanıcılar ve Hizmetler ya da oyunlar vasıtasıyla etkileşim kurduğu diğer taraflarla olan etkileşimlerinden sadece kendisi sorumludur. Kullanıcı, bir ya da daha fazla kullanıcıyla uyuşmazlık yaşaması halinde, Petrolig’i (müdürleri, yöneticileri, vekilleri, iştirakleri, ortak girişimleri ve çalışanları) bilinen veya bilinmeyen herhangi bir şekilde bu ihtilaflardan kaynaklanan veya bu ihtilaflarla bağlantılı olan tazmin taleplerinden, iddialardan ve (fiili ve dolaylı) zarardan ötürü ibra etmekte olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

 1.  Petrolig, Sosyal Lig ve İçerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. Sosyal Lig’in ve/veya İçerik’in Petrolig tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
 2. Petrolig tarafından işbu Kullanım Koşulları sınırları dahilinde ve Sosyal Lig’i indirmiş olduğunuz Uygulama Mağazası/Platformu Sözleşme(ler)ine uyduğunuz sürece tarafınıza aşağıdaki lisans hakkı tanınmıştır: (i) Sosyal Lig’i Uygulama Mağazası/Platformu Sözleşme(ler)i tarafından izin verilen cihaza indirmek ve yüklemek ve (ii) Sosyal Lig’de yer alan içerik ve tarafınıza sağlanan Hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemez sınırlı hak ve lisans. Petrolig ve lisans sahipleri, işbu Kullanım Koşulları’nda tarafınıza verilmeyen tüm hakları saklı tutar. "İçerik", tüm sanat eserleri, başlıklar, temalar, nesneler, karakterler, isimler, diyaloglar, sloganlar, hikayeler, animasyon, kavramlar, sesler, görsel-işitsel efektler, çalışma yöntemleri, müzik besteleri, Sanal Ürünler (Sanal Ürün ve Sanal Para Kullanım Koşulları’nda tanımlanmıştır) ve Hizmetler içindeki diğer tüm içerikler anlamına gelir. İçerik ayrıca, Hizmetlerin işlevselliği ile etkileşimin bir sonucu olarak herhangi bir kullanıcı (tarafınız dahil) tarafından Hizmetler içinde oluşturulan veya başka bir şekilde geliştirilen her şeyi içerir.  Petrolig tamamen kendi inisiyatifine bağlı olarak, herhangi bir nedenle herhangi bir İçeriği kaldırabilir, düzenleyebilir veya devre dışı bırakabilir.
 3. Petrolig, bağlı kuruluşları ve lisans verenleri, Sosyal Lig ve sağlanan Hizmetlerdeki tüm mülkiyet ve fikri- sınai mülkiyet haklarına sahiptir. Sosyal Lig’e ve Hizmetlere dahil edilen veya Hizmetlere eşlik eden herhangi bir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmamayı, değiştirmemeyi veya gizlememeyi kabul edersiniz. Sosyal Lig’de, Petrol Lig tarafından verilen Hizmetlerde veya İçeriklerde mülkiyet hakkınız olmadığını anlar ve kabul edersiniz.
 4. Petrolig, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf, video vb. bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. Petrolig, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Sosyal Lig’de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve Petrolig’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan taahhütlerine aykırı davranarak Petrolig’in ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Petrolig’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Petrolig’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6.  Sosyal Lig’deki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Petrolig’in iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Petrolig’in açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla Sosyal Lig’i kullanamaz. İçerik, Sosyal Lig’de bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece Petrolig’den yazılı izin alınması kaydıyla ve Petrolig’in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Petrolig’in önceden yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Sosyal Lig’in bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanıcı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Petrolig’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.

 

Sosyal Lig Sanal Ürün Kullanım Koşulları

Sosyal Lig içerisinde Petrolig tarafından Kullanıcı’ya abonelik, joker efsane oyuncu paketleri, yükseltmeler, dijital eklentiler, sanal ürünler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sanal ürün veya paketlerine ya da aboneliklerine (“Sanal Ürünler”) ilişkin teklifler sunulacaktır. Bahsi geçen teklifler aşağıda yer alan koşullara uygun olarak (“Sanal Ürün Koşulları”) geçerli olacaktır. Herhangi bir uygulama mağazası üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde Sanal Ürün Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız. Uygulama mağazalarından yapılan işlemler ilgili uygulama mağazasının kullanım koşullarına tabi olup, ilgili mağaza işbu kullanım koşullarına ek hüküm ve koşullar getirebilir. Ödemeler ilgili uygulama mağazası tarafından alınmakta olduğundan ödemelere ilişkin talepler açısından ilgili mağaza yetkili ve sorumludur. Mağazalar tarafından sunulan hüküm ve koşullar ile işbu Sanal Ürün Koşulları arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, işbu Sanal Ürün Koşulları geçerli olacaktır. Uygulama Mağazaları üzerinden yaptığınız herhangi bir ödeme veya işlemden kaynaklanabilecek herhangi bir talep veya zarar için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Cayma Hakkından Feragat: Uygulama mağazaları üzerinden satın alacağınız Sanal Ürün mümkün olan en kısa sürede hesabınıza aktarılmaktadır. Bu sebeple satın alma işleminin tamamlanmasının ardından 14 günlük cayma hakkı süresini beklemeden Sanal Ürün’e anında erişim sağlayacaksanız. Dijital niteliği ve satın alma işleminden sonra her türlü içeriğin derhal teslim edilmesi göz önüne alındığında, geçerli Tüketici mevzuatı hükümleri, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen 14 günlük cayma hakkı süresi geçerli olmayacaktır. Sosyal Lig uygulaması üzerinden veya web sitesi aracılığıyla yapabileceğiniz satın alma işlemleri için geri ödeme yapmamaktayız. SAYILAN SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ HERHANGİ BİR SANAL ÜRÜN SATIN ALINMASI HALİNDE, KULLANICI CAYMA HAKKINDAN AÇIKÇA ÖNCEDEN FERAGAT EDER.

Tkliflerde Değişiklik Hakkı:Petrolig Sanal Ürünlere veya herhangi bir satın alma işlemine ilişkin geçerli olan ücretleri dilediği zaman tek taraflı olarak güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Petrolig, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Yapılacak değişiklikler Sosyal Lig’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. Kullanıcı, teklifin ve Sanal Ürünlerin değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve Petrolig’in hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Paraya Çevrilme Yasağı: SANAL ÜRÜNLER TAMAMEN VEYA KISMEN DEVREDILEMEZ VE TİCARETİ YAPILMAZ VE YATIRIM AMACIYLA KULLANILAMAZ. İşbu Sanal Ürün Koşulları’na uymanız koşuluyla, tarafınıza yalnızca Sosyal Lig ve Sosyal Lig içerisinde kullanımınızla bağlantılı olarak ister satın alınmış ister başka bir şekilde elde edilmiş olsun, erişim kazandığınız Sanal Ürünleri kullanmak için kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemez sınırlı bir hak ve lisans verilir.  Tarafımızdan açıkça izin verilmedikçe, bu tür Sanal Ürünü başkalarına aktaramazsınız. Herhangi bir yetkisiz veya hileli faaliyetten şüphelenilmesi halinde ve/veya herhangi bir Sanal Ürün’ün Hesabınıza hatalı bir şekilde aktarıldığınım tespit edilmesi halinde işbu Sanal Ürün’e ilişkin işlemler tarafımızca iptal edebilir veya başka bir şekilde kullanımınız engellenebilir.

Sanal Ürünlere ilişkin Sorumluluğun Sınırlandırılması: Sosyal Lig’i kullanmaya başlamanız ile birlikte, (A) HERHANGI BIR SANAL ÜRÜNDE MÜLKİYET İDDİASINDA BULUNMAYACAĞINIZI, (B) HESABINIZIN SİLİNMESİ VEYA ASKIYA ALINMASI YA DA SANAL ÜRÜNLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA İŞBU SANAL ÜRÜN KULLANIM KOŞULLARI’NIN VEYA TEKLİF VEYA ÜCRETLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SEBEBİYLE VEYA SANAL ÜRÜNÜN DEĞER KAYBETMESİ SEBEPLERİYLE; SANAL ÜRÜNLERİN İDDİA EDİLEN PARASAL DEĞERİNE İLİŞKİN OLARAK SOSYAL LİG/PETROLİG, İŞTİRAKLERİ, YÖNETİCİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, VEYA LİSANS VERENLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR İDDİADA BULUNMAYACAĞINIZI VEYA HERHANGİ BİR HAK VE TALEPTE BULUNMAYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

Sanal Ürünlere ilişkin Mülkiyet Hakkı: Yürürlükteki yasalara veya uygulama mağazası/platformu politikasına tabi olarak, (i) Sosyal Lig oyunu ve Sanal Ürünler Petrolig’in mülkiyetinde kalacaktır. (ii) Sosyal Lig oyunu, Sanal Ürün kullanım/erişim lisansınızı işbu Sanal Ürün Kullanım Koşulları’na uygun olarak herhangi bir zamanda tarafınıza bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girilmeden iptal edebilir; ve (iii) erişim sağladığını ülkenin yürürlükteki mevzuatında herhangi bir oyun, Sanal Ürün satın almak için kurulan sözleşmelerde cayma hakkından feragat edilemeyeceğine ilişkin düzenlemelerin bulunması halleri dışında, ilgili Sanal Ürün satın alma sözleşmenizden cayma hakkınızdan feragat etmektesiniz, bu nedenle Sosyal Lig, Sanal Ürün ile ilgili olarak para iadesi (veya alternatif bir çözüm) almayacağınız kabul edersiniz. 

Yetkisiz veya Hatalı Satın Alımlar: Sanal Ürünler, sadece ilgili uygulama mağazalarında satılmaktadır ve uygulama mağazalarını kullanan kullanıcıların hesaplarının güvenliğine ilişkin olarak Petrolig’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili uygulama mağazası hesabınıza erişim sağlamış kişiler tarafından yapılan yetkisiz satın alma işlemlerinden (reşit olmayanlar veya yetkisiz üçüncü taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yanlış tıklama veya başka bir hata yoluyla bir Sanal Ürün satın almanızdan veya Mücbir sebep halleri nedeniyle hesabınıza satın almış olduğunuz Sanal Ürün’ün işlenmemesinden kaynaklanabilecek zarar ve kayıplarınızdan Petrolig’in sorumlu olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

SONA ERME

 1. Petrolig tarafından aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde, tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük veya bildirimde bulunmaksızın Sosyal Lig, Sanal Ürün ve İçerik dahil olmak üzere, işbu Kullanım Koşulları’nı, Sosyal Lig ve Petrolig tarafından verilen hizmetlere erişiminizi ve bu Hizmetleri kullanımınızı askıya alabilir, değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. (a) Sosyal Lig’i veya Petrolig tarafından sağlanan Hizmetleri genel olarak benzer konumdaki kullanıcılara da sağlanmanın durdurulması; (b) tarafınızın işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir şartını ihlal etmesi (Sosyal Lig’e erişim sağlamış olduğunuz Uygulama Mağazası/Platformu Sözleşmeleri ve Sosyal Lig web sitesinde yayınlanan diğer politikalar dahil); (c) ilgili Uygulama Mağazası/Platformu’nun Uygulama Mağazası/Platformu Hesabınızı feshetmesi. Tarafınızca işbu Kullanım Koşulları, Sosyal Lig’i tüm cihazlarınızdan silip kaldırarak veya Uygulama Mağazası/Platformu Hesabınızı silerek de feshedebilirsiniz. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir şekilde feshedilmesi üzerine, size verilen haklar otomatik olarak sona erecektir.

 

MUHTELİF HÜKÜMLER

Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Petrolig’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Petrolig’in işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Petrolig ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanım Koşulları’nın bir ihlali olarak kabul edilemez.

Bölünebilirlik

İşbu Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz geçersiz olması, aksinin beklenmesi dürüstlük kuralına aykırı düşmediği müddetçe Kullanım Koşulları’nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

Ek Politikalar

Petrolig, Sosyal Lig veya vermiş olduğu Hizmetler’e ilişkin ek politikalar yayınlayabilir. Bu hizmetleri kullanma hakkınız söz konusu özel politikalara ve işbu Kullanım Koşulları’na tabidir.

​​​​​​​Sözleşmenin Tamamı

Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası, her türlü ek politika ve atıf yoluyla açıkça işbu Kullanım Koşulları’nın kapsamına alınan her türlü doküman Petrolig ile aranızdaki mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup, işbu Kullanım Koşulları’nın konusuna ilişkin siz ve Petrolig arasında oluşturulan daha önceki elektronik, sözlü veya yazılı tüm mutabakatların yerine geçmektedir.

​​​​​​​Feragat Olmaması

Petrolig’in işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, Petrolig’in o hakkını/yetkisini kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya daimi olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz; Petrolig söz konusu haklarını her zaman kullanabilir.

​​​​​​​Delil Sözleşmesi

Kullanıcı, Petrolig’in her türlü dijital kayıtları dâhil defter ve kayıtları ile İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

​​​​​​​Uygulanacak Hukuk ve Yetki Sözleşmesi

İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Petrolig arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Güncelleme: 05.02.2023