GİZLİLİK ÇEREZ

ANA SAYFA → GİZLİLİK ÇEREZ

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

PETROLİG KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“Petrolig”) tarafından kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmektedir. Siz üyelerimize ve/veya üye adaylarımıza bu kapsamda veri işleme süreçlerine dair bilgileri veriyoruz. Süreçlerin değişmesi halinde, değişen süreçlere ilişkin aydınlatma yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Petrolig’e ait olan www.sosyallig.com (“Site”)  üzerinden, oyunun da yer Petrolig mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) vasıtası ile,  Mobil Uygulama’da yer alan Uygulama İçi Gizlilik Politikasında detaylı bir şekilde anlatılacağı üzere cihazlar üzerinde verilen izinlere binaen, Site ve Mobil Uygulama’da yer alan Bize Ulaşın ve benzeri iletişim kanalları vasıtası ile işlenmektedir.

Açık Rızanız Kapsamında

 • Tarafınıza kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda Petrolig’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması amacı ile,
 • Mobil cihazınızda Uygulama İçi Gizlilik Politikasında detaylı bir şekilde anlatılacağı üzere lokasyon verisi takibi yapılması amacı ile,

Kanundan doğan sebeplerle

 • Satış sonrası Tüketici Kanunu ve diğer mevzuattan kaynaklı hizmetlerin verilebilmesi,
 • Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile,
 • Tüketici Kanunu kapsamında yapılan ürün/hizmet satışlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile,

Sözleşmenin ifası veya kurulması için

 • Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere Sosyal Lig programına ilişkin hizmetleri sunabilmek, hizmet süreçlerinin yönetilmesinin sağlanması,
 • Kullanıcı ile sözleşmede yer alan şartların yerine getirilmesi amacı ile,
 • Mesafeli hizmet satış sözleşmeleri kurulabilmesi amacı ile,
 • Üçüncü taraf hesaplar tarafından elde edilen e-posta, Facebook ID gibi bilgileriniz ile kullanıcı sözleşmesinin kurulması amacı ile, (“Üçüncü taraf hesapların  kendilerine ait Gizlilik Politikaları bulunmakta olup, bunlara ilişkin detaylı bilgi kullandığınız uygulamaya göre değişmektedir.”)

Hukuki yükümlülük kapsamında

 

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Petrolig meşru menfaati kapsamında

 • Şirketimiz tarafından sunulan oyun ve hizmetleri geliştirmek, Beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirmek, Hizmet, güvenlik ve kalitesini korumak,
 • Müşteri ve kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili, istatistiksel çalışmalar yapmak,
 • Pazar araştırması yapılabilmesi amacı ile,

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanunun 8. ve 9. Maddesinde yer alan hukuka uygunluk şartları yerine getirilmesi koşulu ile;

 • ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla,
 • sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için yukarıda yer alan amaçlar ile bağlantılı olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle
 • hizmetin yürütülmesi için gereken diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla
 • yasal yükümlülüklerimiz gereği, Kanuni veya adli bir sebebe dayalı olarak yargı ve/veya kamu kuruluşları ile,

paylaşılabilmektedir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanunda Kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

•             Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•             Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•             Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•             Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•             Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İletişim

Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin, Kanun’un 11. Maddesinde belirttiğimiz haklarından faydalanabilmesi için Başvuru Tebliği gereğince taleplerini;

1- Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte, talebini içeren dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını “Ünalan, Libadiye Cad. No: 82-F 34700 Üsküdar/İstanbul” adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

2- Dilekçesini 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak petrolig@hs02.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle ya da,

3- Kişisel Veri Sahibi tarafından daha önce Petrolig’e bildirilmiş ve Petrolig’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile iletisim@sosyallig.com adresine yapabilir.

SİTE ÇEREZ POLİTİKASI

PETROLİG DİJİTAL VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“Petrolig”)  olarak sahip olduğumuz www.sosyallig.com  alan adlı web sitemizin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve piksel etiketleri ("pikseller"), yerel saklama teknolojileri ve internet çerezleri kullanmaktayız. Web Sitesi’nde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini incelemenizi tavsiye ederiz.

HANGİ TÜR ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri,

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

 • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Ayrıca bunlara bağlı servislerden ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.
 • İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
 • Performans- Analitik Çerezler: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.
 • Reklam/Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrimiçi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi 4 alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesini hedeflemektedirler. İnternet ortamında birçok reklam türü bulunmasına karşın en çok tercih edilen reklam türünün çevrimiçi davranışsal reklamcılık olmasının temel nedeni kişilerin eğilimlerine, tercihlerine göre reklam yapılabilmesi ve reklam veren açısından zaman ve maddi kaynakların daha verimli kullanılabilmesidir. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Reklam ve pazarlama çerezleri; kişilerin internetteki davranışlarının sürekli olarak izlenmesi ve faaliyetlerinin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilmesi ve söz konusu reklamların kişiye gösterilmesine olanak tanımaktadır

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

 • Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
 • Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine yönelik bilgiler aşağıdaki gibidir:

•             Kullanıcılar, kullanmakta oldukları tarayıcı ayarlarını değiştirerek veya sunulan çerez butonu kapsamında seçebileceği veya reddebileceği çerezler üzerinden çerezleri yönetilebilecektir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Petrolig’e başvurarak, kendileriyle ilgili, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen yollar ile taleplerini iletebilirler

KULLANILAN ÇEREZLER

ÇEREZLER

AMACI VE SÜRESİ

HUKUKİ SEBEBİ VE ÇEREZ TİPİ

PHPSESSID

Sitenin sürekliliğinin sağlanması amacı ile kullanılmaktadır. Kişinin sitede “log in” olma bilgilerinin tutulması amacı ile kullanılmaktadır.

İşlevsel çerezlerden olup, Kanun hükmü gereğince ilgili kişinin açık rızası gereğince işlenmektedir.

 

Güncelleme: 05.02.2023